CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG
Vicem Materials Transport Cement Joint Stock Company